Bekijk onze vorige nieuwsbrieven:

Wist u dat u door vruchtgebruik in de gevangenis kan belanden?


Wist u dat u door vruchtgebruik in de gevangenis kan belanden?


Vastgoed (nagenoeg) zonder registratierechten overdragen aan een eigen vennootschap?


Controle vruchtgebruik: hoe reageren op de huurwaarde volgens de fiscus?


Verkoop vastgoedvennootschap: schipper mag ik over varen?


Begraaft de rulingcommissie de methode Ruysseveldt?


Fusie als wederbelegging


Successief vruchtgebruik: de kroon op het werk?


Een bom onder de aftrek van tweede verblijven?


Nieuwigheden leasing: laat de droom geen nachtmerrie worden


Uitonverdeeldheidtreding vennoot en bvba: wie raakt nog wijs uit de registratierechten?


Een vastgoedbevak klopt aan: wat nu?


Einde opstal tussen vennootschappen: Cassatie verhoogt de inzet


Einde opstal met natuurlijke persoon als opstalgever: anaconda’s onder het gras


Het telraam van vruchtgebruik: wat is nu aftrekbaar?


Rent-and-rent-back: de beste (her)financiering van vastgoed?


Vruchtgebruik: fiscus op ramkoers met bestaande waarderingsmodellen?


Foute waardering vruchtgebruik: het strafbankje wenkt (zoals voorspeld)


Btw-neutraal vastgoed afsplitsen uit een vennootschap met een btw-eenheid: ogenschijnlijk eenvoudig, verduiveld complex


Fusies en splitsingen met vastgoed: vrij van registratierechten… of hoe zat het nu ook alweer?


To be of not to be (a btw-eenheid): that’s the question (for the courts)


Verlenging vruchtgebruik: enkel vast recht van € 50,00?


Afsplitsing vastgoed en vrijstelling als bedrijfstak: passe-partout of pas du tout?


Overwaardering vruchtgebruik: voordeel van alle aard of abnormaal of goedgunstig voordeel?


Belasting van de interne meerwaarde = handrem op de economie


Vlaamse opstal 10,00% duurder?


Vlabel kiest voor de meest belaste weg (inzake de gesplitste verwerving erfpacht-trefonds)


Last Call seminarie "waardering & fiscaliteit": laat de fiscus u niet te snel af zijn!


Bouwpromotoren pas op! De ene opstal is de andere niet…


De kromme wiskunde van de meerwaardebelasting op aandelen


Last Call webinar "Practicum waardering vruchtgebruik" 02/02/2017


Gespreide belasting van (onroerende) meerwaarden: u weet niet meer waar u aan begint


Vlabel always rings twice: sequel-thriller bij de uitbreng van vastgoed uit de vennootschap


Voordeel van alle aard en kadastraal inkomen: een huwelijk op de klippen?


Bent u die btw op grond ook beu?


Ruling aanvaardt vruchtgebruik met periodieke vergoeding


De Heer is uw herder. De rulingcommissie ook?


Uitbreng onroerend goed uit vennootschap: de puzzel van Vlabel is bijna compleet


Vastgoed verhuren met btw(-aftrek): de verleiding van de verboden vrucht


Waardering vruchtgebruik bij verkoop vruchtgebruik en blote eigendom: de fiscus ruikt onraad


Vruchtgebruik waarderen met de vingers in de neus? Het kan (opnieuw): ontdek de Spartax-matrix!


De bezoldigingstheorie: het zijn zotten die werken


Nu ook abonnementsformule voor Spartax!


Hof van Beroep velt godsoordeel over einde recht van opstal


Breaking news waardering vruchtgebruik: ruilt AA Fisc de methode Ruysseveldt in voor de methode van de rulingcommissie?


Voordeel alle aard huisvesting: hoger/lager? Wie niet graag gokt, denkt beter even na


BTW en onroerende verhuur: een eeuwig spanningsveld, ook na de optionele btw-verhuur


GDPR - herinschrijving voor de nieuwsbrief


Seminarie "de toekomst van de vastgoedplanning"


GDPR - herinschrijving voor de nieuwsbrief


Het elfde gebod: “Ondernemer, gij zult geen kosten aftrekken”


Klopjacht op (waardering van) verkoop van vruchtgebruik?


Daling van de Vlaamse verkooprechten = stijging van de kosten bij aankoop vruchtgebruik? Vlabel spreekt verzoenende taal


Successief vruchtgebruik: Vlabel bevestigt de heffingswijze van de registratierechten


Opstal als stealth-vruchtgebruik?


Overzicht seminaries Spartax


Hot news in het fusielandschap: kunnen naamloze vennootschappen voortaan deelnemen aan fusies en splitsingen zonder ook maar een (revisoraal of ander) verslag te moeten opmaken?


Nieuw nichekantoor voor vastgoedfiscaliteit - Spartax


Mijn partner is overleden, ik blijf achter met de vennootschap met vruchtgebruik, wat nu? (bis) - empirische verkenning van het terrein