Spartax
 

Begraaft de rulingcommissie de methode Ruysseveldt?

 
 

Spartax is een internetmedium dat betrouwbare informatie en tools wil aanbieden aan de fiscale professional. Getuige daarvan is de eerste tool inzake de waardering van vruchtgebruik die u kan vinden op www.spartax.eu. Daarnaast wenst Spartax u ook een nieuwsbrief aan te bieden, die niet zomaar de nieuwsfeiten uit de gebruikelijke fiscale nieuwsbrieven herkauwt. Steeds wordt de focus gelegd op één item inzake vastgoedfiscaliteit: een markant precedent, een dreigend gevaar of een verleidelijke opportuniteit.

De nieuwbrief van deze week raakt het hart van waar Spartax op vandaag voor staat, met name de (correcte) waardering van vruchtgebruik. De boodschap hierbij is dat de waardering zorgvuldig moet gebeuren en dat niet zomaar mag teruggegrepen worden naar de methode Ruysseveldt. De risico’s die verbonden zijn aan een foute waardering (bijvoorbeeld op basis van de klassieke methode Ruysseveldt) zijn amper te overschatten, met op kop strafrechtelijk draconisch sanctiemateriaal (artikel 492bis Sw. – “misbruik van vennootschapsgoederen” – zie voor meer informatie en achtergrond onze website www.spartax.eu).

Op de website werd al gesignaleerd dat ook de fiscaliteit op dit vlak volop in beweging is. Deze nieuwsbrief meldt u op dat vlak belangrijk nieuws! Uit mondelinge contacten met de rulingcommissie is gebleken dat de rulingcommissie zelf een nieuwe waarderingsmethodiek op punt heeft gesteld en daarmee afstand neemt van de klassieke methode Ruysseveldt. Deze kentering zou zichtbaar worden in de eerstvolgende af te leveren rulings.  

Concreet zou de rulingcommissie haar methode evenwel niet manu militari opdringen aan aanvragers maar zou dit als een schaduwberekening worden gehanteerd. De resultaten van de berekening van de rulingaanvrager zullen met andere woorden worden vergeleken met de uitkomst van de rulingmethode.

Dit betekent dat de Spartax-profetie al bewaarheid wordt. De methode Ruysseveldt valt immers van haar voetstuk en is niet meer de betrouwbare waardemeter van weleer. De uitleg op onze website liegt er niet om en ook de rulingcommissie is nu die mening toegedaan. Vraag is enkel wie nu de volgende in de rij zal zijn. Krampachtig vasthouden aan de oude zekerheden (= methode Ruysseveldt) heeft duidelijk geen zin meer. Er is aan de andere kant meer dan ooit nood aan een doeltreffend en onderbouwd alternatief en Spartax ziet het als haar missie om dit gat te vullen.

Aangezien de informatie omtrent de nieuwe waarderingsmethode enkel uit mondelinge berichten is gedistilleerd, is enige voorzichtigheid aangewezen bij de interpretatie en evaluatie van deze nieuwe rulingmethode. Met dit belangrijk voorbehoud in het achterhoofd lijkt een eerste simulatie uit te wijzen dat de waardes van vruchtgebruiken in die optiek opmerkelijk laag zijn (en dus weinig fiscaal aantrekkelijk). Zoals gezegd zou de rulingcommissie naar verluidt niettemin openstaan voor andere constructieve waarderingen die naar voor worden gebracht. Hiervoor een beroep doen op de methode Ruysseveldt lijkt weinig succesvol te zullen zijn, aangezien de nieuwe wending van de rulingcommissie anders een maat voor niets zou zijn. U heeft als fiscale adviseur dus nood aan een stevig en uit de kluiten gewassen alternatief, zoals Spartax dat als geen ander is. Bovendien kan de Spartax-methode u ook substantieel betere resultaten opleveren, zo blijkt uit diezelfde eerste (en voorzichtige) simulatie. 

Heel veel andere bedenkingen komen natuurlijk ook naar boven bij het aanschouwen van deze omwenteling. Deze nieuwsbrief is echter te kort om hierop uitvoerig in te gaan en het is zoals gezegd bovendien wachten op de eerste gepubliceerde rulings opdat zekerheid kan worden verkregen omtrent de exacte nieuwe werkwijze van de rulingcommissie. In elk geval mag de loftrompet geschald worden voor de rulingcommissie, met name voor het feit dat men het “Ruysseveldt-dogma” op kritische wijze aan de tand heeft gevoeld.

Omdat de (fiscale) tijden door het voorgaande zowel enthousiasmerend als verwarrend kunnen zijn, wil Spartax elke fiscale adviseur een hart onder de riem steken. Om het uitkomen van de Spartax-voorspelling te vieren pakt Spartax bijgevolg uit met een ongeziene commerciële geste. De prijs voor een Spartax-berekening wordt immers verlaagd van € 499,00 (+ btw) naar € 100,00 (+ btw). Bovendien kan u nog steeds terecht op de gratis demo. Op deze manier wil Spartax de deuren wagenwijd open zetten voor alle geïnteresseerden. Profiteer nu van het aanbod van de prijsverlaging want het is slechts tijdelijk.

Indien u vragen, suggesties of opmerkingen heeft omtrent deze nieuwsbrief, contacteer ons dan zeker op info@spartax.eu. Surf ook even naar onze website www.spartax.eu om te zien wat wij allemaal te bieden hebben.

 

Spartax

T: 0491/06-01-79
https://www.spartax.eu
info@spartax.eu