Spartax
 

Vruchtgebruik waarderen met de vingers in de neus? Het kan (opnieuw): ontdek de Spartax-matrix!

 
 

Spartax is een internetmedium dat betrouwbare informatie en tools wil aanbieden aan de fiscale professional. Getuige daarvan is de eerste tool inzake de waardering van vruchtgebruik die u kan vinden op www.spartax.eu. Daarnaast wenst Spartax u ook een nieuwsbrief aan te bieden, die niet zomaar de nieuwsfeiten uit de gebruikelijke fiscale nieuwsbrieven herkauwt. Steeds wordt de focus gelegd op één item inzake vastgoedfiscaliteit: een markant precedent, een dreigend gevaar of een verleidelijke opportuniteit.

In de eerdere nieuwsbrieven en seminaries is al meermaals een lans gebroken om vruchtgebruik voortaan grondig en vakkundig te gaan waarderen om de problemen op dat vlak voor te zijn. De klassieke methodes, die weliswaar helder en bijzonder gebruiksvriendelijk zijn, waarbij als het ware tokkelend kan volstaan worden met het invullen van vier parameters in een excel-formule, zijn jammer genoeg volledig achterhaald. Enig heimwee kan op begrip worden onthaald want het was zeer gemakkelijk, zeer goedkoop en de waarderingen van vruchtgebruik piekten als geen ander.

Deze methodes zijn niettemin aan hun zwanenzang toe. Wiskundig vallen ze niet te verantwoorden en op alle vlakken (waarvan de fiscaliteit er slechts één is) zijn het sitting ducks die wachten om afgeknald te worden. De tijd is (over)rijp om de waardering uit te voeren op basis van meer uitgebalanceerde en overwogen methodes. Zodoende moeten ook meer gegevens worden betrokken in de oefening en moeten er meer en verschillende inzichten worden op los gelaten.

Om een praktisch antwoord te bieden op alle theoretische kritieken is de Spartax-waardering van vruchtgebruik boven de doopvont gehouden. Daarbij wordt rekening gehouden met veel meer invoerdata en worden ook verschillende oefeningen ineens gemaakt. Deze complexiteit heeft natuurlijk zijn prijs op het vlak van gebruiksgemak en kan ertoe leiden dat de gebruiker het bos door de bomen niet meer ziet. Om hieraan tegemoet te komen, als tussenhalte op weg naar een volledige en geïntegreerde automatisering, is de Spartax-matrix ontworpen. De bedoeling hiervan is om het berekenen van de waarde van vruchtgebruik – voor de gebruiker! – weer zo eenvoudig te maken als vroeger, zonder afbreuk te doen aan het vereiste raffinement van de waardering. De matrix vindt u onder meer op deze pagina.

Concreet wordt gewerkt met een “vraag-en-antwoord”-systeem, waarbij de antwoorden zich beperken tot eenvoudige cijfers (vb. de aankoopprijs) of een keuze uit een drop down multiple choice-antwoordenlijst.

Aan de hand hiervan doet de Spartax-matrix (die in de testfase nog ontwikkeld is als een separaat excel-bestand dat u per dossier kan downloaden, invullen en lokaal opslaan) een suggestie voor de  invulling van alle parameters. Het enige wat u als gebruiker nog moet doen is alle cijfers en percentages lijn voor lijn overnemen. U wordt met andere woorden stap per stap begeleid in het invullen van de waardering en dit vraagt slechts enkele minuten.

Deze 0.0-versie is een try-out bestemd voor de Spartax-community”. Later zal dit eventueel worden geïntegreerd in de automatische berekening, waardoor er nog meer features mogelijk worden. Er moet tevens voor gewaarschuwd worden dat deze try-out nog maar een testversie is. Graag vernemen wij alle tips, opmerkingen of suggesties om het gebruiksgemak hiervan te vergroten. Voorts is er maximaal naar gestreefd om alle onderlinge kruisverwijzingen tussen de vragen en antwoord foutloos op elkaar af te stemmen. Niettemin is een kinderfout snel gemaakt en om de groeipijnen er zo snel mogelijk uit te krijgen wordt opnieuw een beroep gedaan op u als gebruiker. Stuur ons gewoon uw matrix op met vermelding van de berekening waarover het gaat en Spartax geeft u gratis feedback over uw berekening. Hierbij wordt uw matrix nogmaals gecheckt en kunnen wij eventuele ongewenste onregelmatigheden op het spoor komen. Spartax hoopt u massaal te mogen verwelkomen bij het toesturen van uw matrices.

Indien u vragen, suggesties of opmerkingen heeft omtrent deze nieuwsbrief, contacteer ons dan zeker op info@spartax.eu. Surf ook even naar onze website www.spartax.eu om te zien wat wij allemaal te bieden hebben.

 

Spartax

T: 0491/06-01-79
https://www.spartax.eu
info@spartax.eu