Seminarie: fusies en splitsing na het Wetboek van vennootschappen en verenigingen